Succesvol afgeronde projecten

Voorraadbeheersystemen

Voor deze internationaal opererende groothandel en distributeur diverse voorraadbeheersystemen in MS-Excel/VBA uitgebreid en aangepast. Hierbij ook de snelheid van de uitvoering op meerdere punten sterk verbeterd.

Managementrapportages

Om de diverse werkprocessen binnen deze energie-maatschappij inzichtelijk te krijgen, is een MS-Excel-applicatie ontwikkeld. Hierbij was het noodzakelijk eerst een analyse van de diverse in gebruik zijnde databases te maken. Gedurende de ontwikkeling van de rapportages zijn bedrijfsprocessen aangepast, waardoor deze rapportages een dynamisch karakter kregen.

Rapportage technisch onderhoud

Voor het technisch onderhoud aan de diverse machines in de fabrieken van deze producent van melkpoeders wordt gebruik gemaakt van een MS-Excel-applicatie. De diverse gebruikers kunnen door in te loggen bepaalde taken vastleggen, afhankelijk van de toegekende rechten. Dit kan bijvoorbeeld het melden van een onderhoudstaak zijn, het toevoegen van een foto van een defect onderdeel, het gereedmelden van het onderhoud, het printen van een werkorder, etc.

Samenstelling magazijnen

Voor deze groothandel in textiel een MS-Excel-applicatie gemaakt die de vakken in de twee zeer grote magazijnen definieert en indeelt. Dit betekent het toekennen van nummering, en het koppelen van de diverse producten hier aan.

E-mail-verzending workflow-taken

MS-Excel-applicatie gemaakt die automatisch e-mails verstuurt voor deze uitgeverij van sporttijdschriften. De beheerder van de applicatie legt per magazine de naam, verschijningsdag/-datum en taken vast. Per taak wordt het aantal dagen vůůr, op of na de verschijningsdatum vastgelegd, de bijbehorende e-mailadressen en de inhoud van de e-mail. Op dagen dat een bepaalde taak uitgevoerd moet worden, verstuurt de applicatie de e-mails. Dit wordt aangestuurd vanuit de task-scheduler op de Windows8-server.

Conversie oude MS-Access-applicatie

Voor dit metaalbedrijf een verouderde MS-Access-applicatie geconverteerd naar een moderne versie.

Aanpassing calculatiemodule

Voor het calculeren van een bestelling wordt door dit houtbewerkingsbedrijf een MS-Excel-applicatie gebruikt. Op basis van de diverse maten van de producten en de te gebruiken coating wordt een totaalprijs bepaald. Deze applicatie is uitgebreid met extra berekeningen, tarieven en keuzemogelijkheden.

Optimalisatie en performanceverbetering

Performanceverbetering aangebracht in het voorraadbeheersysteem in MS-Excel voor hoofdkantoor Nederland. Daarna de applicatie ook geschikt gemaakt voor de regio's in BelgiŽ en daar bij het hoofdkantoor geÔnstalleerd.

Conversie e-mails naar facturen

Frontend-applicatie in MS-Access-2007/vba ontwikkeld voor de Stichting Muzikale Vorming. Vanaf de website van deze stichting komen bestellingen binnen via e-mail. De applicatie converteert deze e-mails naar facturen in de gewenste layout. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse btw-tarieven en kortingen.
Xellenz

Mobiel kassasysteem

Meegewerkt aan de realisatie van een Point-Of-Sale-applicatie. Hierbij is in teamverband met behulp van VB.NET en een SQL-server-database een mobiel kassasysteem gebouwd dat gebruikt wordt op PDAís met Windows CE. Met behulp van deze software kunnen met ťťn of meer PDAís bestellingen opgenomen worden, doorgestuurd worden naar een printer en afgerekend met een betaalkaart.

Facturatie

Diverse applicaties in MS-Excel/vba en MS-Access/vba ontworpen en ontwikkeld voor administratiekantoor Fintech. Onder meer ten behoeve van de facturatie op basis van de urenverantwoordingsadministratie, ter verbetering van de debiteuren- en facturenadministratie en het beheer van het facturatieproces.

Managementrapportages

Diverse applicaties ontwikkeld in MS-Access/vba op basis van een SQL-server-database die managementrapportages genereren in MS-Excel en MS-Word voor dit acquisitiebedrijf.

Calculatiemodule

Frontend-applicatie gebouwd in MS-Access/vba voor deze groothandel in glas- en tuinbouwmaterialen. Op basis van de door de gebruiker ingevoerde gegevens worden calculaties in MS-Excel gegenereerd. De applicatie houdt rekening met de taalkeuze (Nederlands of Engels) en het type te leveren eindproduct inclusief onderdelen. Tegelijk met de calculaties worden er verkoopoverzichten gemaakt die naar een database geŽxporteerd kunnen worden.

Reorganisatie

Reorganisatie uitgevoerd van de multimedia-afdeling in een instelling die activiteiten en arbeid biedt aan meervoudig lichamelijk gehandicapten.

Mailingtool

In opdracht van Keyware meegewerkt aan de afronding van een applicatie ontwikkeld in MS-Access/vba voor een cursusinstituut. Hoofddoelstelling van de applicatie is het kunnen selecteren van personen die in aanmerking komen voor een mailing. Door middel van een interface met een SQL-server-database worden persoonsgegevens ingelezen. Na selectie kan er een exportbestand gemaakt worden in MS-Excel ten behoeve van bijvoorbeeld een mailingbedrijf dat de daadwerkelijke mailing uitvoert. Daarnaast kunnen parametergestuurd op meerdere niveaus analyses uitgevoerd worden.

Kwaliteitsmonitor

Kwaliteitsmonitor ontwikkeld in MS-Access/vba voor TNTpost pakketservice. Omdat de in gebruik zijnde database nauwelijks invoervalidatie kent, maar dit voor het commerciŽle proces wel noodzakelijk was, bestond er behoefte aan het leveren van stuurinformatie voor de accountmanagers. Om dit mogelijk te maken is er gekozen voor een MS-Access-applicatie. De input hiervoor bestaat uit afslagen uit de bestaande database in csv-formaat. De output bestaat uit managementinformatie in MS-Excel op diverse aggregatieniveaus. Op basis van deze rapportages kunnen account- en marktmanagers bepalen in hoeverre zij aan de gestelde eisen voldoen.

Terug naar boven

Websites

Muzikale Vorming

Administratiekantoor

Multimediaproductiebedrijf

Webshop marketingbedrijf (deelproject)

Vastgoedmanagement

Dakdekkersbedrijf

Terug naar boven