Hoe werkt Datapon?

Na een informatieverzoek of een offerteaanvraag zal er zo snel mogelijk een afspraak worden gemaakt. Deze is kosteloos en heeft als doel om uw wensen te analyseren en te inventariseren.

Offerte

Nadat de informatiebehoefte in kaart gebracht is volgt een offerte. Hierin worden de kosten gespecificeerd, benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij voorkeur wordt gewerkt op basis van een fixed price.

Functioneel en technisch ontwerp

Indien akkoord wordt zo spoedig mogelijk gestart met het ontwerp van de applicatie. In deze fase wordt gedefinieerd wat de applicatie moet kunnen en hoe dit moet worden gerealiseerd.

Realisatie

Na eventueel tussentijds overleg wordt zo spoedig mogelijk gestart met de realisatie van de maatwerkapplicatie.
In deze fase vindt regelmatig terugkoppeling plaats om zeker te zijn dat de toepassing conform uw wensen is en blijft. Ook kunnen eventuele aanpassingen direct worden meegenomen.

Testfase

Het grondig testen van de applicatie is een belangrijk onderdeel binnen het hele traject. Werkt de applicatie volgens verwachting en sluit het aan bij de gewenste werkwijze.

Oplevering

In deze fase wordt de applicatie geļmplementeerd op uw systeem, De documentatie die de werking en beheer van de applicatie beschrijft wordt afgerond en er vindt eventueel een gebruikersinstructie plaats. Na de acceptatietest wordt de toepassing formeel overgedragen.

Gebruik

Na de oplevering van de applicatie zal er, indien nodig, nog ondersteuning geboden worden.

Ja, ik wil een vrijblijvende offerte aanvragen.